Η εταιρεία device ιδρύθηκε το 1959 από τους αδελφούς Θανάση, Παναγιώτη και Σταμάτη Τσοτσώνη.

Γρήγορα καθιερώθηκε σαν μια από τις πρωτοπόρες και γρηγορότερα αναπτυσσόμενες εταιρείες στο είδος της για την Ελληνική αγορά.

Το 1993 η διοίκηση της εταιρείας πέρασε στα χέρια του Αντώνη Τσοτσώνη, ο οποίος με σημαντικά βήματα επέκτασης εγκαταστάσεων και ανανέωσης εξοπλισμού, κατάφερε να θέσει την πορεία της εταιρείας σε συνεχή ανοδική τροχιά ανοίγοντας ταυτόχρονα το δρόμο για τις ξένες αγορές.
Οι εξαγωγές τις, αποτελούν πλέον, ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο του τζίρου της.

Από το 1996 η εταιρεία λειτουργεί στις ιδιόκτητες καθετοποιημένες εγκαταστάσεις της στον Σκαραμαγκά Αττικής.